Történet-Múlt

2000 - 2010
 

A muzeális jellegű járművek megőrzését szolgáló mozgalom jelentősége:

 

tájékoztatás: az emberiség műszaki kulturális fejlődésének bemutatása

hagyományőrzés: a nemzet technikai örökségének megőrzése

szórakoztatás: szabadtéri mozgó múzeum

kihaló mesterségek fenntartása, a restauráláshoz szükséges hagyományos technológiák újraélesztésével

közösségi élményteremtés a klubélet különféle formáinak támogatásával, találkozók, börzék, bemutatók szervezésével

Az oldtimer autósok és motorosok érdekképviseletét a Magyar Autóklub látta el megalapítása óta. A kilencvenes évek második felére a személygépkocsi tulajdonosok számának jelentős növekedése miatt erre a területre egyre kevesebb figyelem jutott, ezért vetődött fel egy önálló szakmai és jogi érdekképviseleti szövetség megalapítása. Ez a tájékoztató írás ennek a munkának mozzanatait idézi fel.

1997-1999: A Szövetség létrehozásában érdekelt már működő klubok, egyesületek, magán személyek megkeresése. Munkacsoport szervezése az alapításhoz szükséges feltételek megteremtéséhez, melyek közül a legfontosabb az ALAPSZABÁLY szerkesztés volt. Ezt követte 1999. őszén az alapító közgyűlés összehívása. A MAVAMSZ országos szövetségként alakult 13 alapító szervezettel és 2000. január 3-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon.

A megválasztott elnökség összeállította e főbb feladatokat, amelyek az alábbiak voltak:

 • Kapcsolat felvétel a MAK-al elnöki, főtitkári szinten.
 • Bejelentkezés a Magyar Országgyűlés Titkárságára, melynek folyományaként felkerültünk a lobby listára, mely azt jelenti, hogy a tevékenységi körünket érintő törvényekkel kapcsolatban véleményezési jogunk van és részt vehetünk a Parlament által a társadalmi szervezetek részére szervezett rendezvényeken (2000.04.hó).
 • Felkerültünk a szabadidős sportszövetségek listájára (2000.05.hó).
 • Kapcsolatfelvétel a biztosító társaságokkal, melynek eredménye, hogy 2001. január 1-től az alapár tizedéért köthetünk kötelező biztosítást a minősített oldtimerekre.
 • Minden részletre kiterjedő javaslatot készítettünk a muzeális minősítés új rendszerére, melyet a Közlekedési Minisztérium Gépjármű Főosztályának adtunk át, kérve annak támogatását. Ez a munka 2000. októberétől 2002. decemberéig tartott. Ekkor jelent meg a közlekedési miniszter rendelete, amely szabályozott keretet és alapot adott a muzeális minősítés új szabályzata és technológiája kidolgozásához. Ez utóbbiak 2003. július 1-el léptek hatályba. Ebben a munkában részt vettek a Közlekedési, a Belügy, a Pénzügy és a Környezetvédelmi minisztériumok. Így válhatott valósággá egy sor miniszteri rendelet megjelenése is.
 • Különleges - OT betűjelű - rendszámot rendszeresített a BM és hatósági dokumentum szintjére emelte a minősítés okmányát. Törölte a gépjármű adót a minősített járművekre a Parlament. Közös rendeletben törölte el a környezetvédelmi vizsgálatot a BM-GKM-KVM.
 • 2001. augusztusában küldtük el jelentkezésünket a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetségéhez, a FIVA-hoz és október végén kizárólagos nemzeti képviseleti joggal felvételt nyertünk. A világszövetség munkájában azóta is eredményesen részt veszünk. 2004-ben mi adtunk otthont, az éves közgyűlésnek, amelyen a FIVA elnöke többször is hangsúlyozta, hogy Európában egyedülálló a magyar minősítési rendszer és az ahhoz csatolt jogosultságok.
 • FIVA minősítést 2007 óta végzünk.
 • A MAVAMSZ jelenlegi főtitkára (korábbi jogi igazgató) 4 éve dolgozik a FIVA jogi bizottságában. 2009-től 3 évre a FIVA egyik igazgatójának választotta.
 • 2005-ben javaslatunkra a Parlament eltörölte a regisztrációs adót a muzeális minősített járművek forgalomba helyezése esetén.
 • A szövetség munkájához állami támogatást nem kap, a szükséges anyagi alapot a tagdíj, a pártoló tagsági díj, adományok és szponzori támogatások, valamint a szolgáltatásaink díjai adták és adják ma is.
 • A szövetségnek egy fizetett alkalmazottja van, a titkárságvezető, adminisztrátor. Az elnökségi tagok (jelenleg 7 fő), a muzeális minősítésben részt vevő szakértőink társadalmi munkában dolgoznak.
 • A muzeális minősítést 4 fős szakértői csoport végzi. Ebből 1 főt a MAVAMSZ, 1 főt a MAK, 1 főt az NKH és 1 főt a Közlekedési Múzeum delegál. Muzeális minősítést az országban 16 helyen végzünk éves naptári terv alapján. Havonta mindenütt legalább egy minősítési nap van. A muzeális minősítés 5 évig érvényes.

 

A MAVAMSZ tagszervezeteinek száma jelenleg meghaladja a harmincat.  Jelenleg mintegy 8000 jármű fut OT rendszámmal és a hobbijárművek hódolóinak tábora eléri a százezres nagyságrendet és folyamatosan növekszik. A legtöbb oldtimeres rendezvényen jelen vagyunk, megmutatjuk a nemzet műszaki kultúráját megtestesítő örökséget, amit ezek a járművek képviselnek. Kimagasló műszaki színvonalukat tükrözik a jogszabályi kedvezmények.

A MAVAMSZ által elért, a muzeális minősítésből fakadó kedvezmények:

1.     A gyártáskori paraméterek alapján történő műszaki vizsga;

2.     Az időszakos műszaki vizsga érvényessége max. 5 év;

3.     Kedvezményes gépjármű felelősség biztosítás;

4.     Az OT betűjelű rendszámmal ellátott járművek mentesek a teljesítményadó, a cégautó-adó, valamint a luxusadó alól.

5.     Az Euro IV. uniós környezetvédelmi előírásokat nem teljesítő járműveket Unión kívüli országból Magyarországra kizárólag muzeális minősítéssel lehet behozni és forgalomba helyezni;

6.     Muzeális járműként importált járműre a regisztrációs adót nem kell megfizetni;

7.     Muzeális minősített járműre nem kell környezetvédelmi vizsgálat;

8.     A muzeális minősítés egyben hatósági eredetvizsgálat is, így első forgalomba helyezésekor és tulajdonos váltáskor csak muzeális minősítés kell;

9.     Legális, törvényes lehetőség az okmányokat vesztett járművek forgalomba helyezésére;

10.                       Lehetőség van az összeépített (több azonos típusból összerakott) jármű muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;

11.                        Lehetőség van a sport célokra az előírások szerint átalakított járművek muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;

12.                       A FIVA minősített járművek automatikusan megkapják a muzeális minősítést;

13.                        A megőrzésre, muzeális minősítésre érdemes járművek a muzeális minősítő bizottság előminősítésével a forgalomból átmenetileg nem csak fél évre, hanem 5 évre kivonhatóak, majd a 30. év betöltése után újból forgalomba helyezhetők.