Muzeális minősítés utáni kedvezmények

A muzeális minősítésből fakadó kedvezmények:

 1. A gyártáskori paraméterek alapján történő műszaki vizsga;
 2. Az időszakos műszaki vizsga érvényessége max. 5 év;
 3. Kedvezményes gépjármű felelősség biztosítás;
 4. Az OT betűjelű rendszámmal ellátott járművek mentesek: a teljesítményadó alól, a cégautó-adó alól, luxusadó alól.
 5. Az Euro IV. uniós környezetvédelmi előírásokat nem teljesítő járműveket Unión kívüli országból Magyarországra kizárólag muzeális minősítéssel lehet behozni és  forgalomba helyezni;
 6. Muzeális járműként importált járműre a regisztrációs adót nem kell megfizetni;
 7. Muzeális minősített járműre nem kell környezetvédelmi vizsgálat;
 8. A muzeális minősítés egyben hatósági eredetvizsgálat is, így első forgalomba helyezésekor és tulajdonos váltáskor csak muzeális minősítés kell, ezért ezekre a járművekre nem kell integrált műszaki vizsga;
 9. Lehetőség van az összeépített (több azonos típusból összerakott) jármű muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;
 10.  Lehetőség van a sport célokra az előírások szerint átalakított járművek muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;
 11. A FIVA minősített járművek a muzeális minősítést is megkapják;
 12.  A megőrzésre, muzeális minősítésre érdemes járművek a muzeális minősítő bizottság előminősítésével a forgalomból átmenetileg nem csak fél évre, hanem 5 évre kivonhatóak, majd a 30. év betöltése után újból forgalomba helyezhetők;