Adókedvezményekkel kapcsolatos jogszabályok internetes elérhetőségei

A honlapunkon feltüntetett mentességek jogszabályi hivatkozási alapját az alábbiakban jelöljük meg:

Gépjármű, cégautó adó mentesség: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1.§ (2) bekezdés.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV

"1. § *  (1) A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót, míg a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után - a gépjárműadó fizetési kötelezettségtől függetlenül - a IV. fejezet szerinti adót (cégautóadó) kell fizetni.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva."

 

Regisztrációs adó mentesség: 2003. évi CX. tv. 12.§ e) pont.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300110.TV

 "e) muzeális jellegű gépjármű forgalomba helyezése esetén."

 

Mentesség a hulladéktv alól: 267/2004. (IX.23.) Korm. rend. 1. § (2) bek. b) pont

www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/267_2004_IX23_Korm.htm

"b) a környezet veszélyeztetése nélkül tartott muzeális jellegű"

 

Eredetiségvizsga: 326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 52. § (8) bek.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100326.KOR

"(8) A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni."

 

 Átmeneti időre történő kivonás: 326/2011 (XII.28) Korm. rend. 109. § (4) bek.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100326.KOR

"(4) *  A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, az eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év."

 

5 év műszaki érvényességi idő: 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rend. 11. § (3) bek. e) pont

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.koh

"e) *  „OT” betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, T4 és T4a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben"

 

Összeépítés: 5/1990 KöHÉM rend. 9.§ (3) bek. d) pont

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.koh

"(3) *  Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető:

d) a 19/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű jármű"

 

Gyártáskori műszaki követelmények: 5/1990. KöHÉM rend. 19/A § (7) bek.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.koh

"(7) *  A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni."

 

Környezetvédelmi felülvizsgálat alóli mentesség: 77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM rend. 1.§ (1) bek. a) pont

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900077.khe

"a) *  a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, M1, M2, M3, N1, N2, N3 és T5 járműkategóriájú belső égésű motorral meghajtott vagy egyéb üzemű járművekre, a muzeális jellegű jármű, a motorkerékpár, a segédmotoros kerékpár, a T1-T4 járműkategóriába, és a kizárólag belföldön üzemeltetett T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató, az 1980. január 1. előtt első alkalommal forgalomba helyezett dízelmotorral szerelt jármű, a tiszta elektromos üzemű jármű, valamint a lassú jármű kivételével"

 

FIVA minősítéssel automatikusan jár a magyar: 5/1990. KöHÉM rend. 19/A § (12) bek. d) pont  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.koh

továbbá az MMB minősítési szabályzata IV. fejezet