FIVA minősítéssel egyidőben történő honosítás - Autóklub válasza

A Magyar Veteránjárművesek Szövetsége második éve vesz részt a Stratégiai Testület ülésein, melyek célja az új Muzeális Minősítési Szabályzat megalkotása. A FIVA minősítések honosítása vonatkozásában, tekintettel az utóbbi években, a muzeális minősítés érvényben lévő szabályaival ellentétes módon gyakorlattá vált kétszeri bemutatás kényszerére, és egyéb ismert anomáliákra, ügyfeleink érdekében éltünk az NKH felvetésével, és javaslatot tettünk a FIVA minősítés helyszínén, egyidejűleg elvégezhető honosításra.
Javaslatunkat az Ügyfelek, illetve járműveik kétszeri utaztatásának elkerülése érdekében tettük, figyelembe véve azt a tényt, hogy a FIVA minősítés elvégzéséhez a jelenlegi helyszínen áll rendelkezésre a több száz kötetes szakkönyvtár, adatbázis, valamint az Ügyfelek által megszokott, és elvárt ügyfélbarát környezet.  Természetesen garanciát vállaltunk minden infrastrukturális, technikai és személyi feltétel biztosítására.
Bár az elmúlt évek során számos alkalommal került sor a MMB kihelyezett tevékenységére, Magyar Autóklub Oldtimer Szekciójától alábbi választ kaptuk :Tisztelt Elnök úr, Elnökhelyettes úr, Főigazgató úr, Uraim !
 
A Magyar Autóklub megvizsgálta a MAVAMSZ által 2016.06.30-n megküldött MMB szabályzat tervezet 18. §-ban és 37.§-ban javasoltakat és az alábbi választ adjuk:
Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 19/A. § (11) szerint „A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub feladata.” Ez számunkra azt jelenti, hogy mind a szervezési feladatok, mind a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a Magyar Autóklub felelőssége. A Stratégiai Testület ülésén a MAVAMSZ képviselői által elmondottak alapján a FIVA minősítési helyszínen tartandó muzeális minősítés naptári tervben szereplő, rendszeres alkalomként működne, mely esetben a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételeket nem az Autóklub biztosítja. A jogszabály és ez alapján hozott döntésünk értelmében nem járulunk hozzá a javaslat említett két paragrafusának ilyen módosításához. Emellett természetesen fenntartjuk korábbi javaslatunkat, hogy a naptári tervben szereplő muzeális minősítő helyekhez és időpontokhoz kapcsolódó alkalmakon történjen FIVA minősítés és annak elismertetése, melyhez az Autóklub biztosítja a feltételeket a 2016.03.04-i ülésen elmondottak szerint.
 
Üdvözlettel
 
 
Berezvai Gábor
Oldtimer Szekció igazgató